Oferta

         I Dział finansowo-księgowy

  1. Prowadzenie ksiąg handlowych (rachunkowych)
  2. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  3. Ryczałt ewidencyjny
  4. Ewidencja VAT
  5. Zeznania podatkowe
  6. Sprawozdania finansowe
  7. Roczne deklaracje podatkowe
  8. Prowadzenie ewidencji środków trwałych

       

 II Dział płacowo-kadrowy

  1. Rozliczenie zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych (pracowników)
  2. Sporządzenie list płac
  3. Ewidencja wynagrodzeń
  4. Ewidencja czasu pracy
  5. Naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia emerytalne rentowe i zdrowotne oraz inne rozliczenia z ZUS
  6. Sporządzanie wniosków dofinansowania do zatrudnienia PUP i PFRON
  7. Prowadzenia spraw kadrowych (umowy o pracę, świadectwa pracy, rejestracja i wyrejestrowywanie pracowników)
  8. Inne czynności wynikające z obowiązków pracodawcy

 1. III Doradztwo finansowo organizacyjne
  1. Rejestracja podmiotów gospodarczych w rożnych formach działalności prawnych
  2. Analiza planów inwestycyjnych.
  3. Sporządzanie biznesplanów i wniosków kredytowych
  4. rejestracja, organizacja i prowadzenie spraw spółek prawa handlowego zgodnie z obowiązującymi wymogami

 1. IV Pośrednictwo ubezpieczeniowe
  1. Pośrednictwo w ubezpieczeniach majątkowych
  2. Pośrednictwo w ubezpieczeniach medycznych
  3. Pośrednictwo w ubezpieczeniach grupowych i innych

      V Usługi BHP

 1. Szkolenia Wstępne i Okresowe Pracowników i Kadry Kierowniczej
 2. Nadzór BHP
 3. Sporządzenie dokumentacji powypadkowej

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Biuro” Sp. z O.O. podejmuje się rozwiązań innych trudnych zagadnień, w zależności od potrzeb naszych klientów