Organizacja Biura

Nasza firma prowadzona przez Prezes Zarządu Anitę Bronowską zorganizowana jest w trzech głównych działach:

I Księgowość i podatki

Za ten pion odpowiedzialna jest pani – Karolina Skonieczna

W dziale zatrudnionych jest 8 pracowników.

II Rozliczenia pracowników i ZUS

Za ten pion odpowiedzialna jest pani- Żaneta Fanslau

W dziale zatrudnionych jest 5 pracowników.

III Doradztwo i inne usługi

Za ten pion odpowiedzialny jest pan – Janusz Bronowski

W dziale zatrudnionych jest 2 pracowników.

IV Konsultacje i usługi BHP 

Za ten pion odpowiedzialna jest pani – Marlena Orłowska

Spółka posiada wszelkie niezbędne certyfikaty i pozwolenia oraz aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w PZU  SA.

.