Organizacja Biura

Nasza firma zorganizowana jest w trzech głównych działach:

 

I Księgowość i podatki

 

Za ten pion odpowiedzialny jest Wiceprezes Zarządu Spółki – Marek Lisiecki.

W dziale zatrudnionych jest 8 pracowników.

 

II Rozliczenia pracowników i ZUS

 

Za ten pion odpowiedzialny jest Prezes Zarządu Spółki – Anita Bronowska.

W dziale zatrudnionych jest 5 pracowników.

 

III Doradztwo i inne usługi

 

Za ten pion odpowiedzialny jest pan Janusz Bronowski.

W dziale zatrudnionych jest 2 pracowników.

 

IV Doradztwo prawne i obsługa radcy prawnego

 

Oparty na ścisłej współpracy z mecenasem Krzysztofem Lisieckim.

Radca Prawny Krzysztof Lisiecki nr wpisu: GD/GD/3029.

 

Spółka posiada wszelkie niezbędne certyfikaty i pozwolenia oraz aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej PZU  SA Seria TPP Nr 14191021.

.