Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Biuro” Sp. z O.O, jest następcą prawnym „Biura Rachunkowego Janusz Bronowski” założonego we wrześniu 1991 roku, przekształconego w sp. z o.o. w październiku 2006 roku.

     Trzydziestoletni okres działalności oraz zmiana formy prawnej nie zmieniła zakresu usług a przeciwnie, rozwinęła gamę oferowanych produktów zwiększając tym samym liczbę naszych klientów. Obsługujemy około 100 firm od jednoosobowych do zatrudniających ok. 300 osób, nasi klienci wraz z pracownikami stanowią grupę ok. 800 osób.  

Organizacja biura wydzieliła dwie główne grupy obsługi klienta: finansowo-księgową i płacowo-kadrową. Wśród zatrudnionej kadry znajdują się osoby posiadające licencje Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Odbyte przez załogę różnorodne szkolenia, doświadczenie zdobyte w pracy w urzędzie skarbowym i w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz kompetentna kadra zarządzająca są gwarantem profesjonalnej usługi na wysokim poziomie, o czym przekonało się już wielu naszych klientów, a świadczą złączone referencje.

Dzisiejsza spółka prawa handlowego nieustannie poszukuje innych możliwości rozwoju, celem bardziej kompleksowej odpowiedzi na potrzeby naszych klientów oferując poza standardową obsługą księgową firm doradztwo finansowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach, oraz wszelkiego rodzaju pomoc w dofinansowaniach wynikłych z zatrudnienia w ramach programów Powiatowych Urzędów Pracy czy PFRON.

Pierwszy pracownik został zatrudniony w październiku 1992 roku, dzisiaj kadra liczy 16 osób.

XX w.
XXI w.

                

Dla państwa bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymogami prawnymi nasze biuro jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.